93 301 99 04 Donaciones

¿Qué Hacemos?

Braval – Acció Social y Terral
ENTITATS PATROCINADES

La Fundació treballa principalment amb tres entitats del barri conlas quals ha signat un conveni de col·laboració i patrocini estable per garantir la viabilitat econòmica dels programes que duen a terme.

Aquestes entitats són Acció Social Montalegre (atenció familiar), Braval (suport socioeducatiu) i Terral (promoció de la dona)

No es fan programes dirigits selectivament a immigrants, sinó a tots els habitants del barri del Raval de Barcelona. Les actividadesson per a tothom, immigrants i autòctons, en convivència feliç i enriquidora per a tothom.

No se realizan programas dirigidos selectivamente a inmigrantes, si no a todos los habitantes del barrio del Raval de Barcelona. Las actividadesson para todos, inmigrantes y autóctonos, en convivencia feliz y enriquecedora para todos.

Braval – Acció Social i Terral
ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ

Cerca de fons per al finançament de la pròpia entitat i de tots els projectes desenvolupats per les entitats patrocinades.

  1. Gestió directa del Programa de beques d’escolarització.
  2. Suport i assessorament en la gestió econòmica de les entitats patrocinades.
  3. Col·laboració amb altres entitats del barri amb objectius comuns als de la nostra Fundació.