93 301 99 04 Donaciones

POLÍTICA DE PRIVACITAT 

Política de Privadesa (RGPD)

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA BENEFI SOCIAL RAVAL SOLIDARI G61681441, amb domicili al c/ Guifré, 4, Entlo. 3a, 08001, Barcelona Telèfon 933019904 i mail gerencia@ravalsolidari.org

FINALITAT

La finalitat de la creació, existència i manteniment és el tractament de les dades amb els exclusius fins de poder fer efectiu el nostre servei i realitzar-ne la facturació.

LEGITIMACIÓ

La base legal per al tractament de les vostres dades és l’execució de la prestació del servei entre el titular de la dada i el responsable del tractament i aquesta informació personal es conservarà mentre es mantingui la prestació del mateix durant el temps estrictament necessari per complir les obligacions legals.

PERÍODE DE CONSERVACIÓ

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la prestació del servei o durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.

DESTINATARIS

Mentre duri el tractament de les dades de l’interessat, FUNDACIÓ RAVAL SOLIDARI no cedirà les dades a tercers, llevat que hi hagi obligació legal.En els supòsits que, per a la realització de tractaments de tipus administratiu, fiscal, comptable i/o comercial, es compti amb els serveis de tercers, es formalitzarà degudament el preceptiu contracte d’encarregat de tractament, amb la finalitat de garantir la seguretat i la confidencialitat i dades de l’interessat davant de tercers.

DRETS

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades de caràcter personal, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat que van ser lliurades així com retirar el consentiment atorgat. També pot exercir el seu dret a la limitació del tractament, de manera que les seves dades no seran suprimides, però el tractament dels mateixos estarà subjecte a limitacions.

Els exercicis de portabilitat i automatització de decisions no apliquen en aquest cas per la seva tipologia de dades i tractament.

;