Com ens pots ajudar

Com ens pots ajudar?

Nom i cognoms

NIF

Telèfon

Email

Direcció     Codi postal

Població

 Desitjo rebre el certificat per acollir als beneficis de la llei 49/02.

Desitjo col·laborar amb la Fundació Raval Solidari amb un ajut de:  30€ 60€ 100€ 150€  

 Mensual Trimestral Semestral Anual

Forma de pagament:  Xec Domiciliació bancària   Nº Compte:

Pot realitzar ingressos o transferències a favor de Fundacions Raval Solidari al següent compte corrent:
2100 3060 51 2201404565

Observacions