Braval

BRAVAL se centra en dos grans àmbits de treball:

 

Centre de suport socioeducatiu

Braval Niños

Conjunt de programes i activitats dirigides a aconseguir la cohesió social i prevenir l’exclusió social dels joves, al multicultural barri del Raval de Barcelona.

Busquem l’èxit escolar i la inserció laboral

Promovem el voluntariat social.

Programes desenvolupats

  1. Programa Esportiu Multitètnic
  2. Programa 1@1 de millora personal
  3. Llengua Bàsica
  4. Programa Ocupacional
  5. Casal d’Estiu
  6. Tomeig de Primavera
  7. Foment del Voluntariat

Els participants provenen de 30 països, parlen 10 llengües i professen 9 religions.

Braval és un gran espai comú de convivència.

 

Punt d’anàlisi de l’entorn social

Embrió d’un Think-tank sobre immigració i cohesió social, amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement de la realitat migratòria, i estar en condicions de donar respostes adients i eficaces.

Es desenvolupa per mitjà de les Converses sobre Immigració, en les quals participen persones expertes relacionades amb aquest tema procedents de diversos àmbits culturals, professionals i ideològics. En els darrers 12 anys hem mantingut 96 converses amb 448 participants diferents.

Braval ha esdevingut també un centre de reflexió sobre la immigració a Catalunya.

Logo Braval