Braval

BRAVAL se centra en dos grans àmbits de treball:

 

Centre de suport socioeducatiu

Braval Niños

Conjunt de programes i activitats dirigides a aconseguir la cohesió social i prevenir l’exclusió social dels joves, al multicultural barri del Raval de Barcelona.

Busquem l’èxit escolar i la inserció laboral

Promovem el voluntariat social.

Programes desenvolupats

  1. Programa Esportiu Multitètnic
  2. Programa 1@1 de millora personal
  3. Llengua Bàsica
  4. Programa Ocupacional
  5. Casal d’Estiu
  6. Tomeig de Primavera
  7. Foment del Voluntariat

Els participants provenen de 30 països, parlen 10 llengües i professen 9 religions.

Braval és un gran espai comú de convivència.

 

Punt d’anàlisi de l’entorn social

Embrió d’un Think-tank sobre immigració i cohesió social, amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement de la realitat migratòria, i estar en condicions de donar respostes adients i eficaces.

Es desenvolupa per mitjà de les Converses sobre Immigració, que tenen lloc per sisè any consecutiu, en les quals participen persones expertes relacionades amb aquest tema, procedents de diversos àmbits culturals, professionals i ideològics. Fins ara hem mantingut 41 converses, amb 190 participants diferents.

Braval ha esdevingut també un centre de reflexió sobre la immigració a Catalunya.

Logo Braval